Ngày 13/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 13/12/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Bắc ủy quyền như sau: