Ngày 13/12/2018, đấu giá lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, phế liệu tồn kho sau thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá

Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam

Địa chỉ: Số 8 Chu Văn An, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 13/12/2018, tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh, địa chỉ: Phố Văn Lang, tổ 5 khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tên và đặc điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá là lô tài sản cố định, công cụ dụng cụ, phế liệu tồn kho sau thanh lý theo Công văn số 10112/CĐTKV-KHVT của Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam ngày 09/11/2018.

Đặc điểm hiện trạng: Tài sản đã qua sử dụng, hư hỏng, không còn nhu cầu sử dụng cần bán thanh lý.

Nơi có tài sản: Nơi lưu trữ tài sản của Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 132.578.252 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm năm mươi hai đồng), đã có thuế GTGT, chưa bao gồm các chi phí vận chuyển, phí chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật và các chi phí khác.

Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

Tiền mua hồ sơ  : 200.000 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng/hồ sơ).

Tiền đặt trước    : 26.000.000 đồng/người đăng ký (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu đồng/người đăng ký).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút (Trong giờ hành chính) từ ngày 29/11/2018 đến ngày 10/12/2018.

Địa điểm: Tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh, địa chỉ: Phố Văn Lang, tổ 5, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều kiện tham gia đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật; không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016; nộp đủ tiền đặt trước và có đầy đủ hồ sơ, tài liệu tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký:

Người đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh phát hành.

Quý khách có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh

Địa chỉ  : Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

ĐT    : 0203.365.9915    FAX: 0203.351.8567

Email  : vuanhauction.co@gmail.com

Website  : vuanhlaw.com.vn/vuanhauctioncompany