Ngày 13/12/2018, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) -Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Đội quản lý thị trường số 03, tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản là: Lô hàng hóa vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước. (Đấu giá gộp, không bán riêng lẻ), cụ thể như sau:

TT

Tên sản phẩm

Đơn

Xuất

Tỷ lệ %

Số

Đơn

Giá khởi

vị

xứ

còn lại

lượng

giá

điểm

I

QĐ xử phạt VPHC số: 6940/QĐ-XPVPHC ngày 09/6/2018 của Đội QLTT số 3

3.152.000

1

Bát loa phi 25cm

Cái

T.Quốc

Mới

8

100.000

800.000

2

Vỉ tăng áp loa

Cái

T.Quốc

Mới

84

28.000

2.352.000

II

QĐ xử phạt VPHC số: 0005420/QĐ-XPVPHC ngày 11/10/2018 của Đội QLTT số 3

7.930.000

1

Hộp bơm mỡ Yang Liu Y-2

Hộp

T.Quốc

Mới

35

100.000

3.500.000

2

Hộp lọc gió FL 3000

Hộp

T.Quốc

Mới

6

50.000

300.000

3

Vani cặp số bên ngoài vỏ nhựa cứng

Chiếc

T.Quốc

Mới

3

130.000

390.000

4

Hộp lá côn ( 400-888-4415)

Hộp

T.Quốc

Mới

3

300.000

900.000

5

Ga trải giường loại 150cm

Cái

T.Quốc

Mới

14

20.000

280.000

6

Chăn bông loại 5Kg ( 180 x 200) cm

Cái

T.Quốc

Mới

2

200.000

400.000

7

Bạc ống EQ ( 30 x 36 x89)

Cái

T.Quốc

Mới

32

5.000

160.000

8

Cần lên ben mã: 1475066711

Cái

T.Quốc

Mới

2

50.000

100.000

9

Tay ngang ô tô GB/13604-92

Cái

T.Quốc

Mới

20

30.000

600.000

10

Bánh zăng cầu ô tô

Bộ

T.Quốc

Mới

1

300.000

300.000

11

Chăn lông loại 4,5kg ( 1.65 x 2.15)cm

Cái

T.Quốc

Mới

5

200.000

1.000.000

III

QĐ xử phạtVPHC số: 00045256/QĐ-XPVPHC ngày 16/10/2018 của Đội QLTT số 3

7.800.000

Gạch men ( 30 x60)cm loại 8 viên/hộp

Hộp

T.Quốc

Mới

60

130.000

7.800.000

Tổng cộng

18.882.000

Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu tám trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn./.

- Tổng giá khởi điểm: 18.882.000 đồng (Mười tám triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn).

Giá trên chưa bao gồm nghĩa vụ nộp các loại thuế, lệ phí, chi phí vận chuyển, bốc xếp. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu các khoản chi phí này.

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Đội quản lý thị trường số 03.

- Địa chỉ: Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 28/11/2018 đến 16h00’ ngày 10/12/2018.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản của Đội quản lý thị trường số 03; Địa chỉ: Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày 10/12/2018; 11/12/2018; 12/12/2018.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Công ty CP Đấu Giá Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 15 giờ 30 phút ngày 13/12/2018.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; Có 2 doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

* Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định bằng tiền mặt tại Công ty CP Đấu Giá Quảng Ninh.

- Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói. Phương thức trả giá lên.