Ngày 13/12/2018, đấu giá 01 Tàu di sản (QN- 1698) tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2018 do Ban quản lý vịnh Hạ Long ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý là 01 Tàu di sản (QN- 1698); Năm đóng: 2000; Công dụng: Chở khách; Nơi đóng: Hạ Long; Vật liệu vỏ: Vỏ gỗ; Công suất: 55CV.

- Giá khởi điểm: 85.000.000 đồng (Tám mươi năm triệu đồng chẵn).

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm các loại: Thuế, lệ phí, chi phí chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật. Người mua được tài sản chi trả các loại thuế, chi phí (nếu có).

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý vịnh Hạ Long; Địa chỉ: 166 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng /hồ sơ (một trăm lăm mươi nghìn đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 28/11/2018 đến ngày 10/12/2018.

- Địa điểm xem tài sản: Cảng tàu bến Đoan; Địa chỉ: Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày 10/12/2018; 11/12/2018; 12/12/2018.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 14 giờ 30 phút ngày 13/12/2018.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Công ty CP Đấu Giá Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731.

* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

  Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; Có 2 doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

* Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ);

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.

- Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói. Phương thức trả giá lên.