Ngày 13/1/2020, đấu giá quyền thuê mặt bằng tại Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2020 do Trung tâm thanh thiếu niên Trung ương ủy quyền như sau: