Ngày 13/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ủy quyền như sau: 

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô - Tổ 07, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại: 02073 816 375.

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên (Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

I. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: Quyền sử dụng đất ở, thời hạn sử dụng đất lâu dài tại khu dân cư trên địa bàn huyện Hàm Yên, gồm: Thôn Trung Tâm và thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân; khu dân cư Tân An, thị trấn Tân Yên gồm các lô đất cụ thể: 

Khu dân cư

Lô đất số

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng)

Bước giá(đồng/bước)

Hồ sơ

(đồng/hồ sơ)

Thôn Trung Tâm, xã MinhDân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

02

124

350.000.000

40.000.000

4.000.000

200.000

03

128

350.000.000

40.000.000

4.000.000

200.000

04

130

370.000.000

40.000.000

4.000.000

200.000

05, 06

131

370.000.000

40.000.000

4.000.000

200.000

07

119

340.000.000

40.000.000

4.000.000

200.000

Thôn Đồng Tâm, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

01, 02

150

240.000.000

20.000.000

1.000.000

200.000

Tân An, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

385

120

552.000.000

50.000.000

5.000.000

500.000

 

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bảo lãnh ngân hàng từ ngày 08/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2019 (và tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2019).

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Thông báo công khai trên Báo Tuyên Quang từ ngày 22/12/2018; Niêm yết công khai thông báo đấu giá tài sản tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Hàm Yên, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên, UBND xã Minh Dân, và thị trấn Tân Yên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 25/12/2018; xem tài sản ngày 03/01/2019 và ngày 04/01/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ, đăng ký đấu giá: Từ 07 giờ 30 phút ngày 25/12/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/01/2019 trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

Trực và hướng dẫn, bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Chi cục Thuế huyện Hàm Yên từ 8 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 09/01/2019.

III. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm, hình thức, phương thức đấu giá tài sản. 

1. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013 đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký thông qua mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

2. Tổ chức đấu giá hồi 07 giờ 30 phút, ngày 13/01/2019 tại Hội trường Chi cục Thuế huyện Hàm Yên.

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.