Ngày 13/11/2019, đấu giá xe ô tô cứu thương ISUZU tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2019 do Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi. Địa chỉ: Số 209 Hùng Vương - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản do Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi quản lý chuyển giao đấu giá theo quy định của pháp luật là 01 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng. (Chi tiết có hồ sơ kèm theo)

STT

Tài sản/ đơn vị

Nhãn hiệu

Nước
sản xuất

Biển
kiểm soát

Số chỗ ngồi/ tải trọng

Năm sản
xuất

Năm
sử
dụng

01

Xe ô tô cứu thương

ISUZU

Nhật Bản

82B1-0300

6

1995

1995

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 12/11/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.200.000 đồng (Tám triệu, hai trăm nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng (Một triệu, năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 08/11/2019 đến 10 giờ 00 phút ngày 12/11/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 00761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 12/11/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Bước giá tối thiểu là: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút, ngày 13/11/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.