Ngày 13/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền vào ngày 13/10/2018 như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội. Số 2 Quang Trung, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên – Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 7h30, ngày 13/10/2018 tại Nhà Văn hóa thông tin huyện Phú Xuyên.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tên dự án

Số lượng thửa đất

Ký hiệu thửa đất đấu giá

Diện tích

(m2/ thửa)

Giá khởi điểm

(đ/ m2)

Tiền đặt trước

(đ/ thửa)

Khu Đồng Mè, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực.

04

Từ thửa số 05 đến thửa số 08

Từ 53,76 đến 58,25

15.000.000

150.000.000

Khu giáp Trường Mầm non Thao Nội (Rãnh Nội Chùa), thôn Thao Nội, xã Sơn Hà.

14

Từ thửa số 01 đến thửa số 14

Từ 100,0 đến 151,0

20.000.000

250.000.000

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính  tới Trụ sở Trung tâm từ ngày 24/9/2018 đến ngày 11/10/2018.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.