Ngày 13/10/2018, đấu giá cẩu tháp Tower crane và cần bơm bê tông TRUEMAX tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản ngày 13/10/2018 do Ngân hàng TMCP Quốc Dân ủy quyền như sau:

 Tài sản là động sản của Ngân hàng TMCP Quốc Dân gồm:

1. Cẩu tháp – Tower crane JT170K10EXTERNAL TYPE, HUH 53,7 M.

- Nhà sản xuất: JARLWAY XINXIN MACHINERY INC (Trung Quốc).

- Số Serial: 6518-16-102.

2. Cẩu tháp – Tower crane JT170K10EXTERNAL TYPE, HUH 53,7 M.

- Nhà sản xuất: JARLWAY XINXIN MACHINERY INC (Trung Quốc)

- Số Serial: 6518-16-104.

3. Cần bơm bê tông TRUEMAX CONCRETE PLACING BOOM PB28A3R.

- Số lượng 3.

- Nhà sản xuất: Hangzhou True Max Machinery & Equipment Co.LTD.

- Số Serial: 0201462; 0201463; 0201461.

- Giá khởi điểm bán đấu giá:

+ Cẩu tháp: 1.779.233.816 đồng/ 1 cẩu tháp.

+ Cần bơm: 807.849.688 đồng/ 1 cần bơm.

Giá khởi điểm 05 tài sản: 5.982.016.695 đồng.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức BĐG: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 13/10/2018 tại Trụ sở Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu. Địa chỉ: Số 001 Chung cư Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM. ĐT: 028.62561989 – 0987435509.