Ngày 12/9/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Học viện Tài chính ủy quyền như sau: