Ngày 12/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom.

Tài sản: Diện tích 61,1 m2 thuộc thửa số 175, tờ 11 xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đất ở nông thôn. Nhà tạm 12,5 m2.

Giá khởi điểm: 261.135.000 đồng.

Tiền đặt trước: 26.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: Ngày 16/08/2019 đến 16 giờ 00”, ngày 09/09/2019.

Thời gian đấu giá: 08 giờ 00, ngày 12/9/2019 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom.

Hình thức đấu giá: Trả giá bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ điện thoại số: 0251.6250084 – 0989354749.