Ngày 12/8/2019, đấu giá tàu cá vỏ thép tại tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2019 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tĩnh Gia ủy quyền như sau: