Ngày 12/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/7/2019 do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh (Địa chỉ: Khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 62,4m2, loại đất ODT, thửa đất số 293, tờ bản đồ số 11. Tọa lạc tại khu vực 2, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Danh Hoàn và bà Trần Kim Lý).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 05/7/2019) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 19/6/2019 đến 16h00 ngày 09/7/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 1.703.291.969 đ.

5. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 255.000.000 đ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 09/7/2019 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức trực tiếp tại công ty hoặc chuyển khoản trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

- Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.

- Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 12/7/2019 tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37, đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907 030 333

Website: www.daugiaphuongnam.com