Ngày 12/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2020 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng); địa chỉ: Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

TT

Tài sản đưa ra đấu giá

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số: Lô số 16, tờ bản đồ số: KDC Động Lực 1/5, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích: 108 m2; hình thức sử dụng: riêng: 108 m2, chung: Không; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (*) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thửa đất đã được UBND huyện Bình Sơn cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số phát hành BB372382, Số vào Sổ cấp Giấy chứng nhận: CH00125 ngày 07/10/2010 cho ông Hoàng Quốc Anh và bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt.

491.000.000

200.000

98.000.000

2

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số: Lô số 17, tờ bản đồ số: KDC Động Lực 1/5, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích: 114,7 m2; hình thức sử dụng: riêng: 114,7 m2, chung: Không; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (*) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thửa đất đã được UBND huyện Bình Sơn cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số phát hành BB372381, Số vào Sổ cấp Giấy chứng nhận: CH00124 ngày 07/10/2010 cho ông Hoàng Quốc Anh và bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt.

521.000.000

500.000

104.000.000

3

Quyền sử dụng đất đối với thửađất số: Lô số 18, tờ bản đồ số: KDC Động Lực 1/5, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích: 103,5 m2; hình thức sử dụng: riêng: 103,5 m2, chung: Không; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (*) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thửa đất đã được UBND huyện Bình Sơn cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số phát hành BB372380, Số vào Sổ cấp Giấy chứng nhận: CH00126 ngày 07/10/2010 cho ông Hoàng Quốc Anh và bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt.

470.000.000

200.000

94.000.000

4

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số: Lô 19, tờ bản đồ số: KDC Động Lực 1/5, địa chỉ thửa đất: Thị trấn Châu Ổ, huyệnBình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; diện tích: 117,3 m2; hình thức sử dụng: riêng: 117,3 m2, chung: Không; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: Lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thửa đất đã được UBND huyện Bình Sơn cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số phát hành BB320147, Số vào Sổ cấp Giấy chứng nhận: CH00163 ngày 22/12/2010.

456.000.000

200.000

91.000.000

TỔNG CỘNG

1.938.000.000

1.100.000

387.000.000

Trung tâm có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá riêng cho từng thửa đất và tổ chức đấu giá riêng từng thửa đất.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 09/3/2020 (trong giờ hành chính) tại thửa đất Lô số 16, 17, 18 và 19 tờ bản đồ số: KDC Động Lực 1/5, địa chỉ: Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán/mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 09/3/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 09/3/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy CMND (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn (đối với vợ chồng) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; Giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/3/2020 đến 11 giờ 00 phút, ngày 11/3/2020 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 4506.201.002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm nhưng phải còn trong thời gian nộp tiền đặt trước để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước trong thời gian nêu trên cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/3/2020 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.