Ngày 12/2/2020, đấu giá quyền sử đất tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/2/2020 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế. Đ/c: Số 191A Nguyễn Thị Thập, Trung An, thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Tài sản đấu giá:

- QSDĐ (đất ở: 1.105,5 m2, đất CLN: 1.571,4 m2) và tài sản gắn liền với đất.

- Nơi có tài sản: Khu II, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 09 giờ 00, ngày 12/02/2020.

- Địa điểm: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

4. Giá khởi điểm và tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 28.458.237.810 đ.

- Đặt trước: 1.500.000.000 đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết 16 giờ 00, ngày 07/02/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân quốc tế.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước và xem tài sản:

- Tiền đặt trước: Từ 07/02/2020 đến 16 giờ 00, ngày 11/02/2020.

- Xem tài sản: Ngày 06/02/2020 và ngày 07/02/2020.

Liên hệ: 0985.988.995.