Ngày 12/12/2019, đấu giá xe ô tô Toyota Camry tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Về việc đấu giá tài sản thanh lý là xe ô tô Toyota Camry, biển số 75C - 2359 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá thanh lý phương tiện đã qua sử dụng.

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ

1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô Toyota Camry biển số 75C – 2359, đặc điểm như sau:

- Xe ô tô hiệu Toyota Camry, biển số 75C – 2359

+ Loại xe: ô tô con      

+ Nhãn hiệu: TOYOTA

+ Nước sản xuất: Việt Nam    

+ Năm sản xuất: 2001

+ Số máy: 5S-4427270   

+ Số khung: 53SK200X-780546

+ Số chỗ ngồi: 05 chỗ

Xác định chất lượng: chất lượng còn lại là: 42%.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

- Giá trị khởi điểm tài sản đấu giá: 186.868.182 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi tám nghìn, một trăm tám mươi hai đồng)

- Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí đăng ký, đăng kiểm liên quan đến quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật.

- Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng)

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Áp dụng từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

II. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 200.000 đồng/hồ sơ

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/12/2019 tại 01 đường Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 09/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 09/12/2019 đến 17h00 ngày 11/12/2019. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 12/12/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, 01 đường Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn