Ngày 12/12/2019, đấu giá quyền thuê toàn bộ công trình tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Ban quản lý khu KTCK Đồng Đăng Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban quản lý khu KTCK Đồng Đăng Lạng Sơn (Số 13, đường Lý Thái Tổ, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá

Quyền thuê toàn bộ công trình nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

- Diện tích cho thuê 1.908m2; Chất lượng công trình đã đưa vào sử dụng từ năm 2000.

- Mục đích cho thuê: Cho thuê kinh doanh các mặt hàng bán buôn, bán lẻ như đồ gia dụng, may mặc, thủ công mỹ nghệ, máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, vàng bạc, đồ trang sức, hoạt động vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (không kinh doanh casino).

Không cho thuê kinh doanh các dịch vụ: Nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, quán bar, karaoke và các loại hình kinh doanh tương tự; không làm các khu xưởng sản xuất, tái chế, lắp ráp, đóng gói bao bì và các hoạt động sản xuất tương tự gây ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường khu vực cửa khẩu.

- Thời gian ổn định giá thuê: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng; sau 05 năm đơn giá thuê được xây dựng lại cho phù hợp với thực tiễn.

4. Giá khởi điểm

- Đơn giá khởi điểm: 20.200 đồng/ m2/ tháng (Hai mươi nghìn, hai trăm đồng/một mét vuông/tháng).

- Giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền thuê: 462.500.000 đồng/năm (Bốn trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng/ một năm).

Trong đó đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các khoản chi phí sử dụng điện, nước, giá dịch vụ vệ sinh môi trường.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 22/11/2019 đến ngày 09/12/2019 tại cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/1 hồ sơ (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 09/12/2019 đến ngày 11/12/2019.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 22/11/2019 đến 11h 30 phút ngày 09/12/2019 tại nơi tiếp nhận và đăng ký tham gia đấu giá - Tầng 1 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

- Thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: 14h00 ngày 09/12/2019, thông báo kết quả thẩm định hồ sơ: chậm nhất 16h30 ngày 09/12/2019. Do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn chủ trì thực hiện.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đáp ứng đủ các Tiêu chí lựa chọn đơn vị đăng kí tham gia đấu giá quyền thuê toàn bộ công trình nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2, cửa khẩu Tân Thanh tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 11/20/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án và giá khởi điểm đấu giá quyền thuê toàn bộ công trình nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (có Phụ lục kèm theo).

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, đơn vị tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện, tiêu chí trên thì đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn để mua hồ sơ và nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

- Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện cho tổ chức đăng ký tham gia đấu giá;

- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoạt động, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019, bảo đảm việc kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

- Các hồ sơ chứng minh điều kiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông báo này.

- Phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định

- Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật cho người thay mặt mình tham gia đấu giá (trong trường hợp Tổ chức tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá)

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 12/12/2019 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 19 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Trung tâm phục vụ Hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, số ĐT: 0205.3.717.994) hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 19 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.

 

PHỤ LỤC KÈM THEO

Điều kiện để được tham gia đấu giá: Đáp ứng đủ các Tiêu chí lựa chọn đơn vị đăng ký đấu giá quyền thuê toàn bộ công trình nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2, cửa khẩu Tân Thanh tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Thông báo số 53 ngày 22/11/2019 của TTDV Đấu giá tài sản)

1. Tiêu chí đánh giá yêu cầu về tư cách hợp lệ tham gia đấu giá: Đơn vị tham gia đấu giá quyền thuê toàn bộ công trình nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2 cửa khẩu Tân Thanh là tổ chức kinh tế và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành; có số vốn hợp lệ, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với đề xuất dự án.

- Hạch toán tài chính độc lập (nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính tại địa phương, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh).

- Không đang trong quá trình giải thể; không gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh, không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp tham gia với tư cách liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

- Có phương án kinh doanh phù hợp với khu nhà và đảm bảo an toàn PCCC, môi trường, đảm bảo giao thông và mỹ quan, an ninh khu vực cửa khẩu.

2. Tiêu chí đánh giá về: Năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính và đề xuất nội dung phương án kinh doanh của đơn vị tham gia đấu giá.

Được xây dựng theo phương pháp đánh giá chấm điểm với thang điểm 100 cụ thể như sau: 

SốTT

Tiêu chí

Điểm

tối đa

1

Tiêu chí 1: Năng lực kinh nghiệm của đơn vị tham gia đấu giá

10

Có kinh nghiệm về kinh doanh dịch vụthương mại từ trên 01 năm đến dưới 05 năm.

5

Có kinh nghiệm về kinh doanh dịch vụ thương mại trên 05 năm trở lên.

10

2

Tiêu chí 2: Nội dung đề xuất phương án kinh doanh

60

a)

Mục tiêu, quy mô, phương án thiết kế sơ bộ

25

Đề xuất mục tiêu, quy mô, phương án thiết kế sơ bộ, quy hoạch tổng thể mặt bằng có tính khả thi cao, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh doanh, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của Tòa nhà, đảm bảo tính đặc thù của cửa khẩu và mỹ quan, an ninh khu vực cửa khẩu

25

Đề xuất mục tiêu, quy mô, phương án thiết kế sơ bộ, quy hoạch tổng thể mặt bằng phù hợp với điều kiện kinh doanh, đảm bảo mỹ quan, an ninh khu vực cửa khẩu

15

b)

Phương án tổ chức hoạt động kinh doanh

35

Đề xuất phương án hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với đặc điểmkhu vực cửa khẩu gồm: Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; đối tượng sử dụng dịch vụ; phương án khai thác hiệu quả mặt bằng...

10

Hiệu quả kinh doanh: Xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp, thời gian thu hồi vốn đầu tư, hiệu quảkinh tế - xã hội, nộp ngân sách nhà nước.

10

Đề xuất thời gian thuê:

15

*

Đủ 5 năm

10

*

Từ 5 năm trở lên

15

3

Tiêu chí 3: Năng lực tài chính

30

Đơn vị tham gia đấu giá chứng minh được khả năng tài chính đáp ứng được 70% kinh phí thực hiện gồm: chi phí cải tạo, chi phí hoạt động theo quy mô đầu tư, phương án hoạt động kinh doanh.

20

Đơn vị tham gia đấu giá chứng minh được khả năng tài chính đáp ứng trên 70% kinh phí thực hiện gồm: chi phí cải tạo, chi phí hoạt động theo quy mô đầu tư, phương án hoạt động kinh doanh.

30

Tổng số điểm tối đa của3 tiêu chí:

100

3. Hồ sơ dự sơ tuyển: phải đáp ứng đầy đủ điều kiện nêu trên và đạt số điểm được chấm từ 80 (tám mươi) điểm trở lên mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đấu giá./.