Ngày 12/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 03 thửa đất trên địa bàn thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau: 

STT

Tên thửa đất

Diện tích

(m2)

Loại đất

Giá khởi điểm

1

Thửa đất số 66, tờ bản đồ số 21

112,8

ODT

220.636.800

2

Thửa đất số 68, tờ bản đồ số 21

73,6

ODT

143.961.600

3

Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 21

74,4

ONT

145.526.400

4. Nơi có tài sản đấu giá: thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

5. Tiền đặt trước, bước giá và tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

STT

Tên thửa đất

Tiền đặt trước(đồng)

Bước giá(đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá(đồng)

1

Thửa đất số 66, tờ bản đồ số 21

22.000.000

11.000.000

200.000

2

Thửa đất số 68, tờ bản đồ số 21

15.000.000

7.200.000

100.000

3

Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 21

15.000.000

7.300.000

100.000

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước từ ngày 09/12/2019 đến 16 giờ ngày 11/12/2019.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

Khoản tiền này sẽ được trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (Trừ trường hợp vi phạm quy định về tịch thu khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016). Người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12/12/2019 (thứ năm).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 14/11/2019 đến 16 giờ ngày 09/12/2019.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 02 và 03/12/2019.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi có tài sản đấu giá. Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương (để được hướng dẫn).

10. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

12. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân), sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) gồm bản chính và bản sao để Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương kiểm tra, đối chiếu.

13. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

* Điện thoại: 0939.87.1102.