Ngày 12/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Ban Quản lý các Dự án huyện Bạch Thông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý các Dự án huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ; nơi để tài sản.

2.1. Quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

S
tt
Lô đất
Mục đích
Diện tích
(m2)
Giá
khởi điểm
(Đ)
Tiền bán
hồ sơ
(Đ)
Tiền
đặt trước
(Đ)

1

05
ONT
100
150.420.000
100.000
30.000.000
2
07
ONT
100
150.420.000
100.000
30.000.000
3
08
ONT
100
150.420.000
100.000
30.000.000
4
09
ONT
100
150.420.000
100.000
30.000.000
5
10
ONT
100
150.420.000
100.000
30.000.000
6
11
ONT
100
150.420.000
100.000
30.000.000
7
12
ONT
100
150.420.000
100.000
30.000.000
8
14
ONT
100
150.420.000
100.000
30.000.000
Tổng cộng
800
1.203.360.000

2.2. Quyền sử dụng đất đối 06 lô đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.

 

Stt
Lô đất
Mục đích
Diện tích (m2
Giá
khởi điểm
(Đ)
Tiền bán
hồ sơ
(Đ)
Tiền đặt trước
(Đ)
1
514
ODT
125
455.000.000
200.000
91.000.000
2
515
ODT
125
455.000.000
200.000
91.000.000
3
516
ODT
134,5
489.580.000
200.000
91.000.000
4
517
ODT
167,6
610.064.000
500.000
91.000.000
5
518
ODT
163,6
595.504.000
500.000
91.000.000
6
524
ODT
157,5
573.300.000
500.000
91.000.000
Tổng cộng
873,2
3.178.448.000

* Ghú chú: Tiền hồ sơ không trả lại trừ trường hợp theo quy định của Nhà nước.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 01 (một) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì Người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Ban QLCDA huyện Bạch Thông để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 25/11/2019 và 26/11/2019).

Địa điểm: tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông và Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn;

Điều 4.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia:

+ Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 20/11/2019 đến 16h ngày 09/12/2019.

+ Tại Hội trường UBND huyện Bạch Thông: Từ 08 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 06/12/2019.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 09, 10/12/2019 đến 15h30’ ngày 11/12/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 8600201005480 mở tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Kạn.

Điều 5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 12/12/2019.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

- Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua đất xây dựng nhà ở đều được phép đăng ký tham gia đấu giá và không hạn chế số lô đất đăng ký đấu giá; một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Đăng ký lô nào thì nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá lô đó, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó;

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá:

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Sổ hộ khẩu (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.