Ngày 12/12/2019, đấu giá máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển tại tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản lần 4 vào ngày 12/12/2019 do Chi nhánh Ngân hàng phát triển Cao Bằng ủy quyền như sau:
Ngày 12/12/2019, đấu giá máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển tại tỉnh Cao Bằng

Tổ chức có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng phát triển Cao Bằng. Địa chỉ: Số 32 phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số nhà 40 Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

S

T

T Lô

Tên tài sản

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền mua

hồ sơ

tham gia

đấu giá

(đồng/hồ sơ)

Tiền

đặt trước

tham gia

đấu giá

(đồng)

Bước giá

 

1

Xe xúc

Komasu PC200-8 BKS: 29XA0355

857.375.000

500.000

128.000.000

5.000.000

2

Xe tải tự đổ

Kamaz 55111 BKS: 30V2823

161.595.000

200.000

24.000.000

2.000.000

3

Xe tải tự đổ

Kamaz 65115 BKS: 30V2720

200.070.000

200.000

30.000.000

2.000.000

4

Xe tải tự đổ

Kamaz 55111 BKS: 30V2376

153.090.000

200.000

22.900.000

2.000.000

5

3 Xe tải tự đổ

Kamaz 65115

568.620.000

500.000

85.000.000

2.000.000

 

Xe tải tự đổ

Kamaz 65115 BKS: 30V2425

189.540.000

 

 

 

Xe tải tự đổ

Kamaz 65115 BKS: 30V2907

189.540.000

Xe tải tự đổ

Kamaz 65115 BKS: 30V2745

189.540.000

6

Dây chuyền

quặng mangan

1.530.900.000

500.000

 

153.000.000

2.000.000

7

Hệ thống cấp điện quặng mỏ Mangan

269.730.000

200.000

26.900.000

2.000.000

Tổng cộng

3.741.380.000

(Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm bốn mươi mốt triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng);

giá khởi điểm trên đã bao gồm VAT

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thế chấp thuộc quyền xử lý của Ngân hàng.

2. Hình thức đấu giá: Bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá từng lô.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 26 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 09 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 05 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại thành phố Cao Bằng, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, xã Vĩnh Quý, huyện Hạ Lang.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 09 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và công bố kết quả:

- Thời gian: Từ 8 giờ 30' ngày 12 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa điểm: Số nhà 40 Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 0206.3.855032. Địa chỉ: Số nhà 40 Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.