Ngày 12/12/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ Hoa Lư – Phù Đổng (tỉnh Gia Lai)

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Ban quản lý chợ Hoa Lư – Phù Đổng ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Ban quản lý chợ Hoa Lư – Phù Đổng.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng trông giữ xe tại chợ Phù Đổng, thành phố Pleiku. Diện tích thuê: 280m2 (gồm 01 nhà giữ xe có diện tích 160m2, 01 bãi giữ xe có diện tích 120m2 theo công văn số 2779/UBND-TCKH ngày 13/11/2019 của UBND thành phố Pleiku); Thời gian cho thuê: 01 (một) năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê; Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 09/12/2019 tại chợ Phù Đổng, thành phố Pleiku.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 09/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN Gia Lai (Địa chỉ: 95-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku); Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 09/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 12/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

* Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân có nhu cầu đấu giá sử dụng mặt bằng giữ xe đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

* Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) sau khi trúng đấu giá, nếu sau khi trúng đấu giá khách hàng không nộp tiền trúng đấu giá thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước, số tiền này sẽ thuộc về bên có tài sản đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký đấu giá liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.