Ngày 12/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 97 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2018 do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn (Địa chỉ: TT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 12/12/2018 tại Hội trường UBND xã thị trấn Thanh Sơn.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 97 ô đất ở tại vị trí khu Thống Nhất, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.(Danh sách tài sản đính kèm)

- Diện tích: Từ 112,5m2 ÷ 261,0m2.

- Giá khởi điểm: Từ 1.800.000đ/m2 đến 6.200.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 60.000.000đ đến 150.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/11/2018 đến 16h30 ngày 07/12/2018(Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215

- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Sơn.