Ngày 12/11/2019, đấu giá giá trị phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2019 do Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Tài sản đấu giá: Giá trị phần vốn góp của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải (Tỷ lệ 25,6% vốn góp)

Giá khởi điểm: 188.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm triệu đồng)

Xem tài sản từ ngày 21/10/2019 đến ngày 08/11/2019 tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Thị Vải.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.000.000.000đ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

Phí mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019, tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 14 giờ 00 ngày 12/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên