Ngày 12/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2019 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên. Địa chỉ: Trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại Khu đất Tái định cư Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên: Gồm 02 thửa đất (S1, S2); Chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá.

4) Nơi có tài sản đấu giá: xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (02 thửa đất): 1.745.680.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

- Tổng diện tích khu đất đấ giá: 583,0 m2

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 26/9/2019 đến 17 giờ ngày 10/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 26/9/2019 đến 17 giờ ngày 10/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Từ ngày 09/10/2019 đến 17 giờ ngày 10/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá:

Đối với thửa đất S1 tiền đặt trước là: 230.000.000 đồng/hồ sơ và thửa đất S2 tiền đặt trước là: 110.000.000 đồng/hồ sơ

Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 36010000330996, mở tại NH TMCP ĐT&PT Việt Nam chi nhánh huyện Điện Biên; Chủ tài khoản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Tầng 2B, HĐND&UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Trung tâm huyện lỵ Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên. ĐT: 0215 3820 143

 DANH SÁCH THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ 

Stt

Thửa số

Diện tích

Bám trục đường (m)

Loại đất

Giá Khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

S1

404,0

5

ONT

1.151.400.000

230.000.000

500.000

2

S2

179,0

5

ONT

594.280.000

110.000.000

500.000

Cộng

583,0

1.745.680.000

340.000.000

1.000.000