Ngày 12/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản ngày 12/10/2018 như sau:

1. Thông tin khu đất: Khu đường chợ dưới 2, thôn My Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai: (i) Nhóm 1 (07 thửa từ LK04 đến LK10, diện tích: 657,9 m2); giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 120.000.000 đ/ thửa; (ii) Nhóm 2 (07 thửa từ LK24 đến LK30, diện tích: 727,9 m2); giá khởi điểm: 6.500.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 110.000.000 đ/ thửa.

Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs; bước giá: 100.000 đ/ m2.

Lưu ý: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 21/9/2018 đến 10/10/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin tại Cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký ĐG tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 09/10/2018 đến hết 10/10/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 08/10/2018 và 09/10/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 12/10/2018 tại Hội trường UBND xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai. Địa chỉ: Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai. ĐT: 024 33242168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.