Ngày 12/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, Sơn La

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (sau đây gọi tắt là Công ty) và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức đấu giá tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại Khu du lịch Rừng Thông Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào ngày 12/10/2018 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản

- Thời gian: Vào hồi 09h30' ngày 12/10/2018 (thứ sáu)

- Địa điểm: Tại Phòng họp Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu.

2. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người đăng ký tham gia đấu giá

- Tổng giá khởi điểm của tài sản: 4.777.328.000 đồng;

- Tiền đặt trước (bằng nộp tiền vào tài khoản): 800.000.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá (bằng tiền mặt): 500.000 đồng/hồ sơ;

3. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Khu du lịch Rừng Thông Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

5. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, giấy tờ về tài sản; bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nộp tiền đặt trước

- Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 27/9/2018 đến ngày 09/10/2018 trong giờ hành chính. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá.

- Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/9/2018 đến ngày 09/10/2018 trong giờ hành chính. Tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09 đến 17h30’ ngày 11 tháng 10 năm 2018 bằng nộp tiền vào tài khoản của Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La số 7901201003867, mở tại Ngân hàng AGRIBANK Chi nhánh thành phố Sơn La hoặc bằng Bảo lãnh ngân hàng..

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Đối tượng và điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá là đại diện tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tham gia đấu giá và phải có đủ năng lực hành vi dân sự;

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản và Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu có đóng treo của Công ty;

+ Nộp 01 bản phôtô CMND/TCCCD (mang bản chính để đối chiếu); trường hợp là tổ chức nộp 01 bản phôtô Giấy phép đăng ký kinh doanh (mang bản chính để đối chiếu) và 01 bản phôtô CMND của người đại diện theo pháp luật của tổ chức(mang bản chính để đối chiếu);

- Nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật (nộp lại bản gốc giấy nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty);

- Tuân thủ Quy chế cuộc đấu giá và phải chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La (địa chỉ: Số 102, đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu (địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

c) Những người không được tham gia đấu giá: Được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Mọi chi tiết xin liên hệ:

(1) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mộc Châu. ĐT: 02123 867 606;

(2) Công ty TNHH MTV Đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La. ĐT: 02128 558 668./.

PHỤ LỤC TÀI SẢN THUỘC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI

KHU DU LỊCH RỪNG THÔNG BẢN ÁNG, XÃ ĐÔNG SANG HUYỆN MỘC CHÂU

(Kèm theo Thông báo số 41/TB-CTTNHH ngày 21/9/2018 của Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La) 

STT

Danh mục công trình, dự án

Diện tích xây dựng

Năm xây dựng

Năm đưa vào sử dụng

Tỷ lệ chất lượng liền ngành xác định (%)

Đơn giá quy định tại Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND tỉnh

Giá khởi điểm (đồng)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Các hạng mục xây dựng năm 2007

 

1

Tuyến đường ống cấp nước cho hồ dài 3.162m;

Hồ chứa nước dung tích 200.700m3;

3.162m

2007

30%

991.331.700

 

2

Đường giao thông quanh hồ dài 1.215m + bồn cây

1.215m

2007

45%

1.954.291.500

 

II

Hạng mục xây dựng năm 2009

 

1

Bãi đỗ xe

2009

2009

60%

618.000.000

 

III

Các hạng mục xây dựng năm 2010

 

1

Nhà sàn kê cột gỗ tròn, nền lát gạch đỏ, mái lợp ngói, thưng gỗ, cửa panôkính, 3 gian, 2 trái (123,25 m2)

123,25

2009

2010

35%

1.045.000

45.078.688

 

IV

Các hạng mục xây dựng năm 2007 và sửa chữa năm 2014

 

1

Tổng giá trụ công trình điện xây dựng năm 2007 và cái tạo sử chữa công trình điện năm 2014

35%

366.586.150

 

2

Chỉnh trang rừng thông (Cải tạo vỉa hè + látgạch sân, vỉa hè)

2014

80%

589.432.000

 

V

Các hạng mục xây dựng năm 2015

 

1

20 cây Ban Đỏ; 20 cây Ban Trắng; 20 cây Vàng Anh; 51 cây OsaKa đỏ; 20 cây Mường Hoàng Yến

2015

 

Tổng cộng

4.777.328.038

 

Làm tròn số

4.777.328.000