Ngày 12/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 7 và Quận 9, TP.HCM

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá tài sản Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/03/2019 do Agribank Việt Nam ủy quyền như sau:

Bên có tài sản: Agribank Việt Nam. Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1 (TS1): QSDĐ thuộc một phần thửa đất số 31; tờ bản đồ số 26 Bộ địa chính phường Long Trường tọa lại tại số 27/22 ấp Ông Nhiêu, phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM. Diện tích: 6753 m2; Diện tích xây dựng: 272,0 m2.

- Tài sản 2 (TS 2): QSDĐ QSHNỞ & TSKGLVĐ thuộc thửa đất số 73 tờ bản đồ số 19 (Tân Thuận Đông) tọa lạc tại số 14/3 Khu phố 4, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. Diện tích: 157,5 m2. Diện tích xây dựng:  110,8 m2.

Lưu ý: Đây là tài sản thế chấp tại Agribank Việt Nam, bán đấu giá để thu hồi nợ vay theo Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc Hội ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và các văn bản của Chính phủ về việc xử lý tài sản giao dịch bảo đảm. Người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm trong việc bàn giao tài sản trúng đấu giá và tự chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Giá khởi điểm: TS1 là 73.777.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 7.377.700.000 đồng; TS2: 6.638.736.600 đồng. Tiền đặt trước: 1.327.747.320 đồng. 

Thời gian xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết 09 giờ 00’, ngày 08/03/2019. Xem tài sản tại nơi có tài sản.

Hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00’, ngày 06/03/2019 đến hết 09 giờ 00’, ngày 11/03/2018.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00’, ngày 12/03/2019.

Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức - Phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá, nơi tổ chức bán đấu giá: Tại trụ sở Công ty CP Đấu giá tài sản Đông Nam Á. Địa chỉ: Số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 0903750388.