Ngày 12/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/03/2019 như sau:

1. Thông tin khu đất:

- (1) Khu Đa Đống, thôn Sinh Liên, xã Bình Minh: (i) Thửa LK20. Tiền đặt trước: 70.000.000 đ; (ii) Nhóm 1 (07 thửa đất từ LK12 đến LK18). Tiền đặt trước: 55.000.000 đ/thửa. Giá khởi điểm chung: 4.500.000 đ/m2. Tiền hồ sơ: 200.000 đ/hs;

- (2) Khu Điếm Tổng, thôn Quế Sơn, xã Tân Ước: Thửa CL3-11. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs. Tiền đặt trước: 150.000.000 đ. Giá khởi điểm: 3.200.000 đ/m2;

- (3) Khu Dộc, thôn Từ Châu, xã Liên Châu: (i) Nhóm 1 (08 thửa từ LK01 đến LK04 và từ LK35 đến LK38). Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 105.000.000 đ/thửa; (ii) Nhóm 2 (30 thửa từ LK05 đến LK34). Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 100.000.000 đ/thửa. Tiền hồ sơ chung: 500.000 đ/hs.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/m2.

Lưu ý: Đối với xã Bình Minh, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 20/02/2019 đến 08/3/2019 (giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Tham khảo thông tin tại Cổng TT ĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn). Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07/03/2019 đến hết 08/03/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản “Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An”.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 05/03/2019 và 06/03/2019 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 12/03/2019 (thứ Ba) tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể thao huyện Thanh Oai (Địa chỉ: Số 97 thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội).

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai. ĐT 024.33242.168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.