Ngày 11/9/2019, đấu giá phế liệu sau khi tháo dỡ, cắt hủy tại tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2019 do Công an huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công an huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Lô phế liệu sau khi tháo dỡ, cắt hủy của xe máy kéo kéo theo thùng tự chế (Trong đó trọng lượng sắt phế liệu là 2.190kg).

Giá khởi điểm: 7.685.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn đồng) (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng)/hồ sơ đăng ký.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

4. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn thông báo; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Đối tượng, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá: Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/9/2019 đến 17h00’ngày 09/9/2019.

Thời gian xem tài sản vào ngày 05/9/2019 và ngày 06/9/2019; Tại Công an huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình (Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/9/2019 đến 17h00’ ngày 09/9/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào Tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình; Số tài khoản: 0311 00000 6886 hoặc nộp tiền trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Thời gian tổ chức buổi đấu giá vào lúc 09h00’ ngày 11/9/2019. Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Bình, điện thoại: 0232.3533568.