Ngày 11/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Công ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2019 như sau:

 “Đấu giá tài sản”

Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Sài Gòn – chi nhánh Đồng Tháp xử lý tài sản của Doanh Nghiệp tư nhân Minh Tân như sau:

Gói 1:

QSDĐ: DT 450m2 thuộc thửa số 50b, tờ bản đồ số 6a do hộ bà Hình Thị Thu Hà đứng tên tọa lạc tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp theo giấy CNQSDĐ số bìa X 706066, số vào sổ 02494QSDĐ do UBND huyện Lấp Vò cấp ngày 03/09/2003. Tổng diện tích đo đạc thực tế ngày 24/04/2019 của văn phòng đăng ký đất đai huyện Lấp Vò thuộc thửa 50b, tờ bản đồ số 6a (được đối chiếu sang bản đồ địa chính chính quy tờ bản đồ 33 thuộc thửa 25) là 513,8 m2 trong đó có: 146,5 m2 đất thuộc hành lang bảo vệ bảo vệ an toàn công trình Quốc lộ 80.

  Tài sản thế chấp tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi Nhánh An Giang theo Hợp đồng thế chấp số ANG.BĐDN.201.200515 ngày 21/05/2015 giữa bà Hình Thị Thu Hà và ngân hàng TMCP Á Châu-CN An Giang.

Giá khởi điểm gói 1: 1.482.313.000 đồng. Phí tham gia: 500.000đ

Gói 2:

Quyền sử dụng đất: 1.588 m2 (Trong đó có: 972m2 mục đích XD thuộc thửa số 454 và 616 m2 đất Thổ thuộc thửa số 455) cùng thuộc tờ bản đồ số 6a do hộ bà Hình Thị Thu Hà đứng tên tọa lạc tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp theo giấy CNQSDĐ số bìa W 398487, số vào sổ 02370 QSDĐ/H do UBND huyện Lấp Vò cấp ngày 25/11/2002.

Quyền sử dụng đất và quyền sở tài sản gắn liền với đất theo giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở khác găn liền với đất số bìa BV548498, số vào sổ: CH04508 do UBND huyện Lấp Vò cấp ngày 27/04/2015 do bà Hình Thị Thu Hà đứng tên gồm:

Diện tích đất 684 m2 đất ODT thuộc thửa 30, tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại khóm Bình Quới, TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Tài sản trên đất: nhà kho, diện tích xây dựng 617,8 m2

Tổng diện tích đo đạc thực tế ngày 24/04/2019 của văn phòng đăng ký đất đai huyện Lấp Vò đối với thửa 454, 455, tờ bản đồ số 6a, thửa 30 tờ bản đồ số 33 là 2.066,4 m2. Trong đó có 321,8 m2 đất thuộc hành lang bảo vệ bảo vệ an toàn công trình Quốc lộ 80 (bà Hà không được ranh giữa thửa 454 và 455 ở ngoài thực tế).

(Chi tiết của tài sản dựa vào Chứng thư số VL 19/05/314A/TS-SVC ngày 27/5/2019 của Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Tây Nam).

Tài sản thế chấp tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi Nhánh An Giang theo Hợp đồng thế chấp số ANG.BĐDN.201.200515 ngày 21/05/2015 giữa bà Hình Thị Thu Hà và ngân hàng TMCP Á Châu-CN An Giang.

Gía khởi điểm gói thứ 2: 6.793.078.000 đồng. Phí tham gia: 500.000đ

Gói 3:

Gồm máy móc thiết bị đã qua sử dụng, chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số VL 19/05/314A/TS-SVC ngày 27/5/2019 của Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Tây Nam.

Giá khởi điểm gói thứ 3: 643.962.000 đồng. Phí tham gia: 500.000đ

Thời gian xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 15h00ph ngày 08/07/2019 tại nơi tài sản tọa lạc.

Thời gian tham khảo, kết thúc nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 15h00ph ngày 08/07/2019 tại Công ty TNHH BĐG TS Tây Đô

Thời gian nhận tiền đặt trước: Ngày 08/07/2019: Số tiền đặt trước 10% giá trị giá khởi điểm của tài sản nộp vào Số tài khoản công ty: 15031753 tại ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Đồng Tháp.

Thời gian đấu giá dự kiến: 8h30p ngày 11/7/2019 tại Cty TNHH BĐG TS Tây Đô.

Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định

Phương thức, hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ, muốn biết thêm chi tiết liên hệ tại trụ sở.

Công ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản Tây Đô.

Tại số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, ĐT.

Điện thoại: 02773.898668.