Ngày 11/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đăk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’Leo ủy quyền như sau: