Ngày 11/7/2019, đấu giá căn tin và nhà giữ xe tại tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Tín thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 11/7/2019 do Trung Tâm Y Tế Huyện Trà Cú ủy quyền như sau:

Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty TNHH Một Thành Viên Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín. Địa chỉ: Số 357, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0978.910555.

Người có tài sản bán đấu giá: Trung Tâm Y Tế Huyện Trà Cú.

Tài sản bán đấu giá: 

Nội dung

Diện tích(m2)

Hiện trạng

Thời hạn sử dụng

Căn tin và cửa hàng tiện ích

317,51

Đất trống

Cho thuê 5 năm

Nhà giữ xe bệnh nhân

340,0

Nhà tiền chế: Mái tole, không vách

Cho thuê 2 năm

Giá khởi điểm để bán đấu giá: 2.640.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, đồng).

Trong đó:

+ Căn tin và cửa hàng tiện ích: 1.800.000.000 đ/5 năm

+ Nhà xe bệnh nhân: 840.000.000 đ/2 năm

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên;

Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: Tương đương 10% trên giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật. (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).

Khi tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký (theo Mẫu do Công ty TNHH MTV Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín phát hành); nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu (nếu là cá nhân) hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức); nộp tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm tài sản đấu giá/hồ sơ.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00 phút ngày 05 háng 07 năm 2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 08; 09 tháng 07 năm 2019 (giờ làm việc hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 07 năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín (Số 357, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 0978.910555; Email: daugiabaotintravinh@gmail.com hoặc Trung Tâm Y Tế Huyện Trà Cú - Điện thoại: 0294.3874025 để được hướng dẫn chi tiết.