Ngày 11/7/2019, đấu giá 70 m3 cát xây dựng tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2019 do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu huyện Mang Yang ủy quyền như sau:

1.Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu huyện Mang Yang. Địa chỉ: Đường Trần Phú, thị trấn Kon Dỡng, Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

2.Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Đ/c: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá: Tài sản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bị tịch thu bán sung công quỹ nhà nước gồm: 70 m3 cát xây dựng;

4. Giá khởi điểm bán đấu giá: 9.100.000 đồng. (Bằng chữ: Chín triệu một trăm ngàn đồng)

5. Tiền đặt trước: 10% GKĐ.

6. Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 HS.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 04/07/2019 và 05/07/2019, tại nơi có tài sản bán đấu giá.

8.Thời gian, địa điểm bán, kết thúc nhận hồ sơ: Từ ngày 25/06/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 05/07/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và từ 07 giờ,00 phút đến 15 giờ, ngày 08/07/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mang Yang.

9. Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/07/2019. Tại phòng họp A UBND huyện Mang Yang.

11.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

12. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đấu giá Đại Phát số: 239A Duy Tân, P. Diên Hồng, TP. Pleiku. ĐT: 02693.887.339

*TT Viết hoá đơn: DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN ĐẠI PHÁT

* Địa chỉ: Số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* MST: 5901033169;