Ngày 11/4/2019, Đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/4/2019 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: