Ngày 11/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2020 do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Xuyên ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

2. Cơ quan có tài sản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Xuyên (Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá; giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản

QSDĐ lô đất gồm 02 thửa đất ghép lại với tổng diện tích 240 m2 đất: QSD 232,5m2 đất (Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài) tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 77, phường Liên Bảo và QSD 7,5 m2 đất (Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài) thửa đất 873, tờ bản đồ số 29, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; theo giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BI 680499 đứng tên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 14/01/2014.

- Giá khởi điểm: 10.480.000.000 đ (Mười tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng).

Trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất: 10.480.000.000 đồng;

+ Giá trị vật kiến trúc trên đất: 0 đồng.

Giá đấu giá Bất động sản chưa bao gồm thuế GTGT (Phần giá trị QSD đất chịu thuế theo quy định). Thuế GTGT, phí và lệ phí sang tên trước bạ… liên quan đến việc hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng tài sản do Bên trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả.

- Tiền đặt trước: 1.050.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá (Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản của Ngân hàng TMCP Công thương VN được nhượng bán theo quy định của Pháp Luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm trong giờ hành chính từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 26/02/2019 để được hướng dẫn xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

Trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11h00 ngày 10/3/2020 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Hạn cuối đến 11h00’ ngày 11/3/2020), khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm (Chi tiết tại Hồ sơ tham gia đấu giá).

- Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, đại diện tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua sản đấu giá theo quy định pháp luật và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 (Chi tiết tại Hồ sơ tham gia đấu giá).

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Sau khi mua hồ sơ, khách hàng điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá...(Chi tiết tại Hồ sơ tham gia đấu giá) và nộp lại hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm trước 11h00 ngày 11/3/2020.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14h30’ ngày 11/3/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

8. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên.

Chi tiết cụ thể trong hồ sơ tham gia đấu giá, liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Điện thoại: 0972.531.452; 0987.362.762)./.