Ngày 11/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 50 thửa đất lô E Khu tái định cư Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy, bao gồm các nền từ số 3 đến nền số 52, lô E, khu tái định cư Trung tâm hành chính huyện Cai Lậy, đất tọa lạc tại xã Bình Phú huyện Cai Lậy, diện tích 97,5m2/nền (5m x 19,5m), tổng diện tích 4.875,0m2 thuộc các thửa từ số 699 đến thửa số 732, tờ bản đồ số 21: 34 nền; từ thửa số 784 đến thửa số 799 tờ bản đồ số 32: 16 nền.

2. Giá khởi điểm, bước giá:

- Giá khởi điểm: 503.782.500 đ/nền (Năm trăm lẻ ba triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng);

- Bước giá: 30.000.000 đ/nền (Ba mươi triệu đồng).

3. Hình thức, Phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Trực tiếp bỏ phiếu kín tại phiên đấu giá;

+ Phương thức đấu giá:  phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, Đối tượng, Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối tượng: Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu sử dụng đất.

+ Điều kiện: Tổ chức, Cá nhân có đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự, Luật đất đai, Luật đấu giá tài sản hiện hành;

+ Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại 02 nơi:

- Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13, đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy, địa chỉ: ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Khi đăng ký mang theo CMND, hộ khẩu, các giấy tờ có liên quan và nộp tiền phí hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

5. Phí hồ sơ tham dự đấu giá, tiền đặt trước đảm bảo tham dự đấu giá:

+ Phí hồ sơ đăng ký (Số tiền phí hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không trả lại trong mọi trường hợp): 500.000đ/nền (năm trăm ngàn đồng)

+ Tiền đặt trước (Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá sẽ được Công ty hoàn trả lại chậm nhất 03 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá): 100.000.000 đ/nền (Một trăm triệu đồng)

6. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 05 ngày làm việc trong giờ hành chính, các ngày: 02,03,04,05 và 06/3/2020.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong 03 ngày làm việc, các ngày: 04, 05, và 06/3/2020. Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang.

8. Thời gian địa điểm xem tài sản: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy, trực tiếp tổ chức cho khách hàng tham khảo hồ sơ pháp lý, xem tài sản khi có nhu cầu tại nơi có tài sản trong giờ hành chính, vào các ngày 24, 25, 26 và 27/02/2020.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào 11/3/2020 tại Hội trường UBND huyện Cai Lậy.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Công ty đấu giá Hợp Danh Hoàng Vũ – Trụ sở chính: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang- Điện thoại: 02733.887579; 0943209737; Website: www.hoangvuluat.com.vn .

Trân trọng kính chào!