Ngày 11/3/2019, đấu giá 306 hộp gỗ Căm xe tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2019 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Tài sản đấu giá: 306 (Ba trăm lẻ sáu) hộp gỗ Căm xe, nhóm II, có tổng khối lượng là: 12,477 m3 (Mười hai phẩy bốn trăm bảy mươi bảy mét khối)

Theo Quyết định số 2563/QĐ-TTTVPT ngày 08/11/2018 về việc Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước.

Giá khởi điểm: 84.849.000 đồng (Tám mươi bốn triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước chuyển giao.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2019 đến ngày 08/3/2019 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 22/02/2019 đến ngày 08/3/2019 (Trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Từ Ngày 07/3/2019 đến ngày 08/3/2019 (Trong giờ hành chính) tại đơn vị có tài sản đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 11/3/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành

Có CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (Sao y bản chính)

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản.

Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/Hồ sơ

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo - P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT liên hệ: 0271.3860.216.