Ngày 1/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2018 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Thanh Thủy (Đ/c: Khu phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: Gồm 49 ô đất ở tại các xã Bảo Yên, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

- Giá khởi điểm: Từ 850.000 đồng/m2 – 3.500.000đồng/m2;

- Tiền đặt trước: Từ 40.000.000đồng/ô – 120.000.000 đồng/ô;

- Phí mua hồ sơ: Từ 100.000 đồng/ hồ sơ – 500.000 đồng/ hồ sơ

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22/11/2018 đến ngày 23/11/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo cho đến hết 16h00’ ngày 28/11/2018 tại Phòng địa chính UBND xã Đào Xá, phòng Địa chính UBND xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Ngày 28,29,30/11/2018, nộp tiền vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến 16h00’ngày 28/11/2018 tại Phòng địa chính UBND xã Đào Xá, phòng Địa chính UBND xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Các ô đất trên địa bàn xã Đào Xá: Tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 01/12/2018 tại Hội trường UBND xã Đào Xá.

-Các ô đất trên địa bàn xã Bảo Yên: Tổ chức vào hồi 13h30’ ngày 01/12/2018 tại Hội trường UBND xã Bảo Yên.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- UBND huyện Thanh Thủy - Phòng Tài nguyên và Môi trường - Đ/c: Khu phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.