Ngày 1/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2018 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông. Địa chỉ: TT. Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’, ngày 01/12/2018 tại Hội trường UBND xã Thượng Nông.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 06 ô đất ở tại vị trí khu 6 (Chân Chim); 10 ô đất khu Bờ Đường, khu 4 xã Thượng Nông và 02 ô đất khu Cửa Mương (khu 1) xã Phương Thịnh,  huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: Từ 115,0 m2 ÷ 210,0 m2.

4. Giá khởi điểm: Từ 700.000 đ/ m2 đến 4.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: Từ 20.000.000 đ đến 150.000.000 đ/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 28/11/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Thượng Nông và UBND xã Phượng Thịnh.

* Mọi chi tiết liên hệ (trong giờ hành chính):

- Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ . ĐT: 02103.842.215;

- Phòng TC-KH; Phòng TNMT huyện Tam Nông; UBND xã Thượng Nông; UBND xã Phương Thịnh.