Ngày 11/12/2019, đấu giá tài sản, vật tư thiết bị đã qua sử dụng, tồn kho ứ đọng tại tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2019 do Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà ủy quyền như sau:

1. Đơn vị bán đấu giá, đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà. Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản, vật tư thiết bị đã qua sử dụng, tồn kho ứ đọng, kém chất lượng, chất thải nguy hại bán thanh lý (chi tiết tài sản xem tại hồ sơ mời tham gia đấu giá).

3. Xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản: Từ ngày 05/12/2019 - 06/12/2019 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà. Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

4. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT 10%): 80.500.000 đồng (Tám mươi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Toàn bộ các chi phí liên quan đến việc di dời, tiêu hủy, quản lý trông giữ, phí thuế khác do người trúng giá chi trả.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 05/12/2019 - 06/12/2019 tại Phòng TCKT - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

-Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

-Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức bán đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế cuộc đấu giá trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00, ngày 11/12/2019 tại: Phòng họp tầng 3 - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà. Đ/c: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.