Ngày 11/12/2018, đấu giá Máy móc thiết bị của Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Lương Sơn, Hòa Bình theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank vào ngày 11/12/2018 như sau:

Tài sản đấu giá: Máy móc thiết bị của Công ty TNHH Phú Đạt Hòa Bình tại địa chỉ: Xóm Chùa, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Khách hàng đăng ký đấu giá theo 02 phương án:

- Phương án 1: Đấu giá toàn bộ máy móc thiết bị. Giá khởi điểm: 5.936.000.000 đ. Tiền đặt trước: 593.000.000 đ;

- Phương án 2: Đấu giá thành 02 gói tài sản: Gói 1 gồm phần máy móc gắn với nhà xưởng. Giá khởi điểm: 3.556.500.000 đ. Tiền đặt trước: 355.000.000 đ; Gói 2: Phần máy móc thiết bị. phương tiện vận tải riêng biệt không gắn với nhà xưởng. Giá khởi điểm: 2.379.500.000 đ. Tiền đặt trước: 237.000.000 đ.

Ưu tiên khách hàng đăng ký đấu giá theo phương án 1

Thời gian đăng ký: Đến ngày 10/12/2018 tại:

- Trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL;

- Văn phòng đại diện tại Hà Nội;

- Trụ sở Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank;

- Trụ sở Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 11/12/2018 tại Trụ sở Agribank chi nhánh huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá và Đầu tư DHL. Địa chỉ: Số 34 ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, Bắc Giang. Điện thoại: 0204 3525676 - Email: daugiadhl@gmail.com.