Ngày 1/11/2019, đấu giá vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2019 do Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã An Khê ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị Xã An Khê. Địa chỉ: Số 585 Quang Trung, Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

2. Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá: Phương tiện đã qua sử dụng vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể:

Lô 1: 100 xe mô tô, xe gắn máy Đăng ký sử dụng lại. Giá khởi điểm: 89.800.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng)

Lô 2: 42 xe hư hỏng bán phế liệu, 02 xe đạp. Giá khởi điểm: 30.400.000 đồng (Bằng chữ: ba mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)

4. Tổng giá khởi điểm tài sản: 120.200.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu hai trăm ngàn đồng)

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Phí tham gia đấu giá: Lô 1: 150.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 2: 100.000 đồng/01 hồ sơ

7. Thời gian xem tài sản: Ngày 22/10/2019 và ngày 23/10/2019, (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm xem tài sản: Tại kho tạm giữ phương tiện vi phạm của công an thị xã An Khê. Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

9. Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/10/2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 29/10/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát (Giờ H/c).

10. Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

12. Thời gian, điạ điểm tổ chức bán đấu giá: Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 01/11/2019, tại Hội trường Phòng Tài Chính Kế Hoạch Thị Xã An Khê. Địa chỉ: Số 585 Quang Trung, Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

13. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.