Ngày 1/11/2019, đấu giá thanh lý lô cây rừng tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/11/2019 do Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Tân Biên ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Khu phố 3 thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tên tài sản: Thanh lý lô cây rừng ngoài qui hoạch đất lâm nghiệp trên diện tích 17 ha (loại cây đứng) gồm: gỗ đường kính trên 25 cm sản lượng: 113,62 m3; gỗ đường kính 15cm đến dưới 25 cm sản lượng: 184,71 m3 và tận thu củi sản lượng: 168,11 m3, tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 205.511.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm triệu, năm trăm mười một ngàn đồng) (không bao gồm chi phí đốn hạ, cưa cắt, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 31.000.0000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu đồng).

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề (làm tròn số).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 08 giờ ngày 23, 29/10/2019 tập trung tại UBND xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên để được hướng dẫn xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/10/2019 đến 16 giờ ngày 29/10/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873.3333

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp đủ số tiền là 31.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu đồng) cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số Tài khoản: 5700201014647 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh từ ngày 29/10/2019 đến 11 giờ ngày 31/10/2019.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút Ngày 01/11/2019 tại Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: Khu phố 3 thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản do công ty phát hành, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực), mẫu giấy xem tài sản. Tất cả tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.