Ngày 1/11/2019, đấu giá các nhà máy thủy điện quy mô nhỏ tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thông báo tổ chức bán đấu giá các tài sản và cổ phần tại các nhà máy thủy điện quy mô nhỏ đang vận hành vào ngày 1/11/2019, cụ thể như sau: 

1.       Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm:

          Tài sản 1: Cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng:

-        Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thuỷ điện Kênh Bắc – Ayun Hạ

-        Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đồng.

-        Số lượng cổ phần chào bán: 588.000 cổ phần (tương ứng 65,33% số lượng cổ phần đang lưu hành).

-        Hình thức chào bán: chuyển nhượng cổ phần.

-        Giá khởi điểm: 30.000 VND/CP, tương ứng giá trị khởi điểm là 17.640.000.000VND

-        Số tiền đặt cọc: 1.764.000.000 đồng, tương đương 10% giá trị số cổ phần theo giá khởi điểm.

          Tài sản 2: 04 nhà máy thuỷ điện quy mô nhỏ

-        Tên các nhà máy thuỷ điện: Ia Drang 1 (0,6MW), Ia Drang 2 (1,2MW), Ia Drang 3 (1,6MW) và Ia Meur 3 (1,8MW).

-        Địa điểm xây dựng: Huyện ChưPrông, Tỉnh Gia Lai.

-        Hình thức chào bán: chuyển nhượng tài sản.

-        Giá khởi điểm: 163.800.000.000VND (tương ứng 31,5 tỷ đồng/MW).

-        Số tiền đặt cọc: 16.380.000.000 đồng, tương đương 10% giá trị tính theo giá khởi điểm.

2.       Nguồn gốc tài sản: là tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

3.       Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín, ghi giá bỏ thầu và đàm phán trực tiếp với chủ đầu tư.

4.       Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư có quan tâm (các quy định cụ thể theo Quy chế đấu giá đính kèm). Các nhà đầu tư có thể đăng ký đấu giá cả hai tài sản hoặc một trong hai tài sản chào bán theo mục 1.

5.       Địa điểm, thời gian đăng ký và xem tài sản:

-        Thời gian đăng ký và xem tài sản: từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 29/10/2019.

-        Địa điểm tài sản:

          NMTĐ Ia Đrăng 1: Xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

          NMTĐ Ia Đrăng 2: Xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

          NMTĐ Ia Đrăng 3: Xã Ia Bòong huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

          NMTĐ Ia Meur 3: Xã Ia Bòong huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

          NMTĐ Kênh Bắc – Ayun Hạ: Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

-        Thời gian xem tài sản:

          Đợt 1: từ 8h00 – 17h00 ngày 16/10/2019

          Đợt 2: từ 8h00 – 17h00 ngày 21/10/2019

          Đợt 3: từ 8h00 – 17h00 ngày 25/10/2019

-        Đầu mối tiếp nhận đăng ký xem tài sản: đăng ký thông qua việc gửi email/giấy đề nghị xem tài sản đến: Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng Phòng HCQT – ad.mgr@geccom.vn

6.       Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, tiền đặt cọc:

-        Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt cọc: Trước 17h00 ngày 29/10/2019

-        Nộp tiền đặt cọc:

          Hình thức nộp tiền đặt cọc: chuyển khoản vào tài khoản Công ty

          Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

          Số tài khoản: 0291000001533 Tại NH Vietcombank - CN Gia Lai

-        Nộp hồ sơ tham gia đấu giá tài sản

          Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính Quản trị Công ty CP Điện Gia Lai

          Đầu mối tiếp nhận hồ sơ:

          Bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng Phòng HCQT – ad.mgr@geccom.vn

          Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

+       Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);

+       Bản sao photocoppy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD của người/tổ chức đăng ký tham gia đấu giá;

+       Bảo sao giấy nộp tiền đặt cọc.

7.       Thời gian nộp phiếu tham gia đấu giá: Trước 17h00 ngày 31/10/2019

8.       Thời gian tổ chứccuộc chào bán đấu giá: lúc 14h00 ngày 01/11/2019 (gửi Thư mời thông báo trực tiếp đến nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện)

9.       Thời gian nộp tiền mua tài sản, hoàn trả tiền đặt cọc, làm hồ sơ chuyển nhượng: theo Quy chế đấu giá

10.     Mọi thắc mắc xin mời liên hệ với Đầu mối thông tin để được giải đáp:

          Đầu mối liên hệ trao đổi về thông tin các nhà máy:

          Ông Trịnh Vinh Thanh – Trưởng Phòng Kinh doanh -

          Đầu mối liên hệ trao đổi về thông tin hồ sơ tham gia đấu giá:

          Bà Ngô Thị Mỹ Thảo – Chuyên viên Phòng TCKH – thaontm@geccom.vn