Ngày 1/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản đợt 1 do Ban quản lý dư án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân ủy quyền vào ngày 1/11/2018 như sau: