Ngày 11/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản sau: Dự án đầu tư cơ sở sản xuất đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Bao gồm: Quyền thực hiện dự án; quyền thuê đất; quyền đối với các tài sản gắn liền với đất; quyền đối với tài sản hình thành trong tương lai trên diện tích đất 27.297,0 m2.

Giá khởi điểm: 28.800.000.000 đ (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đ/hồ sơ.

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/10/2019 đến 16 giờ 00, ngày 08/11/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 29/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/11/2019 đến 16 giờ 00, ngày 08/11/2019.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 11/11/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3822476.