Ngày 11/11/2019, đấu giá cho thuê khu bán hàng lưu niệm tại TP.Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Địa chỉ: 01 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá cho thuê:

a) Khu nhà bán hàng lưu niệm có diện tích sử dụng 100 m2 nằm ở vị trí cổng ra vào của Bảo tàng đường 2/9, trong đó có 2 gian mỗi gian 50 m2

- Diện tích cho thuê là 100m2.

- Mục đích cho thuê: Cho thuê kinh doanh khai thác bán hàng lưu niệm phục vụ khách tham quan nhằm phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản, tránh lãng phí, huy động nguồn lực xã hội, cung cấp thêm dịch vụ cho du khách đến tham quan bảo tàng

b) Khu sân vườn nằm ở cổng ra vào đường 2/9, rộng 100 m2, có cây xanh cổ thụ cho bóng mát.

- Diện tích cho thuê là 40 m2

- Mục đích cho thuê: cho thuê khai thác kinh doanh dịch vụ cà phê – giải khát kết hợp múa Chăm, nhạc cụ dân tộc phục vụ khách tham quan và quần chúng nhân dân

- Giá khởi điểm: 486.790.000 đồng/01 năm (Bốn trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng trên một năm),(mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).Thời hạn thuê: 05 năm. (Nộp tiền thuê mặt bằng theo từng năm).

4. Nơi có tài sản đấu giá cho thuê: Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Địa chỉ: 01 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 97.000.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 08/11/2019, địa điểm xem tài sản cho thuê tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Địa chỉ: 01 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 08/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 08/11/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 11/11/2019.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 11/11/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.