Ngày 11/11/2019, đấu giá 5 tàu bay A321CEO tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Tổng công ty Hàng không Việt Nam ủy quyền như sau:

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hà Thành (gọi tắt là “Công ty Hà Thành”) – Tầng 04, Tòa nhà 319 Tower, Số 63 – Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Người có tài sản bán đấu giá: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Tài sản bán đấu giá: 05 tàu bay A321CEO số hiệu nhà sản xuất (MSN) 2255, 2261, 2267, 2303 và 2480.

- Tài sản (1): 01 tàu bay, nhà sản xuất và kiểu loại tàu bay: Airbus A321-231, số xuất xưởng: 2255, Quốc tịch: Việt Nam, số hiệu đăng ký: VN-A344; Kiểu dáng và loại động cơ: V2533-A5; Số hiệu động cơ: V12481-V13012 theo Giấy chứng nhận Đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam số 01-R/07/2004/GCN-CHK cấp ngày 05/07/2004, cấp lại ngày 16/09/2015; Giấy chứng nhận tiếng ồn số: 01-N/07/2004/GCN-CHK cấp ngày 05/07/2004, cấp lại ngày 08/10/2018; Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay số 01-A/07/2004/GCN-CHK cấp ngày 05/07/2004, cấp lại ngày 16/09/2015, hạn hiệu lực: 31/10/2016, Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay số 01-VT/07/2004/GP-CHK cấp ngày 05/07/2004, cấp lại ngày 16/09/2015, hạn hiệu lực: 31/01/2016; nơi cấp: Cục Hàng không Việt Nam.

Giá khởi điểm của tài sản (1) là: 159.518.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín tỷ năm trăm mười tám triệu đồng chẵn./.)

- Tài sản (2): 01 tàu bay, nhà sản xuất và kiểu loại tàu bay: Airbus A321-200, số xuất xưởng: 2261, Quốc tịch: Việt Nam, số hiệu đăng ký: VN-A345; Kiểu dáng và loại động cơ: V2533-A5; Số hiệu động cơ: V12509-V12515 theo Giấy chứng nhận Đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam số 07-R/09/2015/GCN-CHK cấp ngày 08/07/2004, cấp lại ngày 29/09/2015; Giấy chứng nhận tiếng ồn số: 02-N/12/2014/GCN-CHK cấp ngày 08/07/2004, cấp lại ngày 30/10/2018; Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay số 02-A/12/2014/GCN-CHK cấp ngày 25/01/2016, có giá trị đến: 28/01/2017, Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay số 02-VT/12/2014/GP-CHK cấp ngày 05/01/2015, cấp lại ngày 26/08/2016, hạn hiệu lực: 28/01/2016; nơi cấp: Cục Hàng không Việt Nam.

Giá khởi điểm của tài sản (2) là: 140.530.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn./.)

- Tài sản (3): 01 tàu bay, nhà sản xuất và kiểu loại tàu bay: Airbus A321-200, số xuất xưởng: 2267, Quốc tịch: Việt Nam, số hiệu đăng ký: VN-A347; Kiểu dáng và loại động cơ: V2533-A5; Số hiệu động cơ: V12529-V12533 theo Giấy chứng nhận Đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam số 06-R/09/2015/GCN-CHK cấp ngày 11/08/2004, cấp lại ngày 29/09/2015; Giấy chứng nhận tiếng ồn số: 02-N/12/2012/GCN-CHK cấp ngày 11/08/2004, cấp lại ngày 30/10/2018; Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay số 02-A/02/2012/GCN-CHK cấp ngày 11/02/2014, có giá trị đến ngày 28/02/2015; Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay số 03-VT/12/2014/GP-CHK cấp ngày 15/01/2015, cấp lại ngày 26/08/2016, hạn hiệu lực: 28/02/2017; nơi cấp: Cục Hàng không Việt Nam.

Giá khởi điểm của tài sản (3) là: 160.246.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ hai trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

- Tài sản (4): 01 tàu bay, nhà sản xuất và kiểu loại tàu bay: Airbus A321-231, số xuất xưởng: 2303, Quốc tịch: Việt Nam, số hiệu đăng ký: VN-A348; Kiểu dáng và loại động cơ: V2533-A5; Số hiệu động cơ: V12769-V12767 theo Giấy chứng nhận Đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam số 03-R/11/2016/GCN-CHK cấp ngày 16/11/2016; Giấy chứng nhận tiếng ồn số: 03-N/11/2016/GCN-CHK cấp ngày 16/11/2016; Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay số 03-A/11/2016/GCN-CHK cấp ngày 16/11/2016, hạn hiệu lực: 30/05/2017; Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay số 03-VT/11/2016/GP-CHK cấp ngày 16/11/2016, hạn hiệu lực: 30/05/2017; nơi cấp: Cục Hàng không Việt Nam.

Giá khởi điểm của tài sản (4) là: 160.998.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

- Tài sản (5): 01 tàu bay, nhà sản xuất và kiểu loại tàu bay: Airbus A321-231, số xuất xưởng: 2480, Quốc tịch: Việt Nam, số hiệu đăng ký: VN-A349; Kiểu dáng và loại động cơ: V2533-A5; Số hiệu động cơ: V12665-V12819 theo Giấy chứng nhận Đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam số 04-R/12/2016/GCN-CHK cấp ngày 28/02/2017; Giấy chứng nhận tiếng ồn số: 04-N/12/2016/GCN-CHK cấp ngày 28/02/2017; Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay số 04-A/12/2016/GCN-CHK cấp ngày 28/02/2017, có giá trị đến: 28/08/2017; Giấy phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay số 04-VT/12/2016/GP-CHK cấp ngày 28/02/2017, hạn hiệu lực: 28/08/2017; nơi cấp: Cục Hàng không Việt Nam.

Giá khởi điểm của tài sản (5) là: 184.780.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tư tỷ bảy trăm tám mươi triệu năm trăm ngàn đồng chẵn./.)

Lưu ý: Tài sản được bán và bàn giao theo nguyên hiện trạng thực tế khi khách hàng tham khảo hồ sơ và xem tài sản. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế và phí. Người trúng đấu giá tài sản nói trên phải tự thực hiện và chịu mọi loại thuế và phí phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam liên quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển, đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng, cũng như bảo quản tài sản sau khi nhận bàn giao tài sản trúng đấu giá. Giá khởi điểm không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho bên có tài sản.

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

- Đối với tài sản 1: 9.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chóm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn./.)

- Đối với tài sản 2: 9.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chóm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn./.)

- Đối với tài sản 3: 9.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chóm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn./.)

- Đối với tài sản 4: 9.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chóm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn./.)

- Đối với tài sản 5: 9.400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chóm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn./.)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng không phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết 17h00 ngày 08/11/2019 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty Hà Thành.

Phương thức nộp hồ sơ theo hai hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua thư bảo đảm về địa chỉ: Công ty Đấu giá hợp danh Hà Thành – Tầng 04, Tòa nhà 319 Tower, Số 63 – Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải được nộp (hoặc gửi tới) Công ty Đấu giá hợp danh Hà Thành trước 17h ngày 08/11/2019. Các trường hợp chuyển đến sau 17h00 ngày 08/11/2019 sẽ không hợp lệ và Công ty Đấu giá hợp danh Hà Thành sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các hồ sơ này.

Thời hạn đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/10/2019 tại trụ sở Công ty Hà Thành

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/10/2019 đến hết ngày 06/11/2019 tại địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019 (Bằng hình thức chuyển khoản hoặc bảo lãnh ngân hàng hoặc thư tín dụng).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức buổi công bố giá: 08h30 đối với Tài sản (1); 09h00 đối với tài sản (2); 9h30 đối với tài sản (3); 10h00 đối với tài sản (4); 10h30 đối với tài sản (5) ngày 11/11/2019 tại Trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt nam – CTCP, 200 Nguyễn Sơn, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên

  * Tùy vào số lượng người tham gia đấu giá, Công ty sẽ thay đổi thời gian và địa điểm đấu giá, phù hợp với thực tế.

  Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành: Tầng 04, Tòa nhà 319 Tower, Số 63 – Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ Công ty Hà Thành: Tầng 04, Tòa nhà 319 Tower, Số 63 – Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.66809753 hoặc 024.6686.9672.