Ngày 11/11/2019, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ngân hàng); địa chỉ: Số 36, đường Nguyễn Thiếp, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá: 

STT

Tài sản đấu giá

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

Bước giá

(đồng)

1

Xe ô tô biển kiểm soát 76A-002.33; loại xe: Ô tô con; nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: PAJERO; màu sơn: Xám; số máy: 6G72-QS-9882; số khung: RLA00V33V31000411; năm, nước sản xuất: 2003, Việt Nam; khối lượng bản thân: 1.955 kg; nhiên liệu sử dụng: Xăng; số chỗ ngồi: 07 chỗ; đăng ký lần đầu ngày: 08/10/2003.

103.918.000

20.000.000

200.000

5.000.000

2

Xe ô tô biển kiểm soát 76A-001.94; loại xe: Ô tô khách; nhãn hiệu: TOYOTA; số loại: HIACE; màu sơn: Xanh; số máy: 3366491; số khung: RZH115-8000132; năm, nước sản xuất: 2004, Việt Nam; niên hạn sử dụng: 2024; khối lượng bản thân: 1.700 kg; nhiên liệu sửdụng: Xăng; số chỗ ngồi: 15 chỗ; đăng ký lần đầu ngày: 23/12/2004.

59.331.000

11.000.000

150.000

3.000.000

TỔNG CỘNG

163.249.000

31.000.000

350.000

8.000.000

Ngân hàng và Trung tâm không khấu trừ bất kỳ một khoản chi phí nào cho người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Trường hợp đấu giá thành công thì Ngân hàng xuất hóa đơn không có thuế giá trị gia tăng cho người mua được tài sản đấu giá.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Ngân hàng; địa chỉ: Số 36, đường Nguyễn Thiếp, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán/mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/11/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 08/11/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 4506.201.002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 11/11/2019 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.