Ngày 11/10/2019, đấu giá xe ô tô MITSUBISHI tại tỉnh Thái Bình

(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản là: Xe ô tô 08 chỗ ngồi nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại: Jolie, biển kiểm soát 17B-1233; số máy 4G63RZ04749, số khung RLA00VB2W51001089, năm sản xuất 2005-Việt Nam, (xe hay hư hỏng, sử dụng không an toàn, đã sửa chữa nhiều lần nhưng không hiệu quả).

+ Giá khởi điểm: 113.850.000 đồng (Một trăm mười ba triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

- Số tiền đặt trước là: 22.000.000đ (Hai mươi hai triệu đồng chẵn)

- Tiền hồ sơ là: 200.000đ/Hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

Giá khởi điểm trên và giá trúng đấu giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí, phí chuyển quyền sở hữu tài sản. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí trên.

3. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá;

- Thời gian: Từ ngày 25/9/2019 đến hết ngày 08/10/2019

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/10/2019 đến ngày 10/10/2019 tại nơi có tài sản.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 10/10/2019

- Số tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100002818188 tại ngân hàng (NCB) Ngân hàng Quốc Dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

6. Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến ngày 11/10/2019

7. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Thái Bình

8. Mức thu phí hồ sơ đấu giá: Được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

10.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.